پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۵۰
تجمع کودکان “انجمن خیریه ی دست های مهربان” در اعتراض به جنایات میانمار ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

تجمع کودکان “انجمن خیریه ی دست های مهربان” در اعتراض به جنایات میانمار

کودکان "انجمن خیریه ی دست های مهربان" طی برپایی یک تجمع، نسبت به جنایات میانمار اعتراض کردند.