جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۱۹
مادری که محبت و ایثار را معنی کرد/مادری که عاشقانه از ۴ فرزند معلول خود مراقبت می کند ۲۲ آبان ۱۳۹۵

مادری که محبت و ایثار را معنی کرد/مادری که عاشقانه از ۴ فرزند معلول خود مراقبت می کند

زهرا نورمحمدی مادر نمونه و فداکاری است که از چهار فرزند معلول خود مراقبت می کند. عصر تبریز: در توصیف‌مادر، کلام‌ از گفتن‌ باز می‌ماند و قلم‌ سخت ‌نا رساناست، او را سرچشمه ‌نوازش ‌و محبت ‌بدانیم‌ یا اقیانوس‌فداکاری‌؟ اسوه‌ صبر و استقامت‌ ذکر کنیم ‌یا شیفته‌ محبت‌ و ایثار؟ در بیان‌ عواطف ‌مادر نیز […]