جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۵۴
اقدام ارزشمند کارگردان نمایش زولپیدم/ تقدیم نمایش به شهدای هفته اخیر مرزبانی در چالدران ۱۴ آبان ۱۳۹۶

اقدام ارزشمند کارگردان نمایش زولپیدم/ تقدیم نمایش به شهدای هفته اخیر مرزبانی در چالدران

قهرمانان واقعي شهداي ما و همه آنهايي هستند كه جان در كف گرفته و تقديم وطن كردند. روح اين ٨ سرباز شهيد شاد و اجراي ما هم تقديم آنها.