جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۱۲
ریسک بزرگ تراکتور در نقل و انتقالات ۱۱ دی ۱۳۹۸
نقل و انتقالات زمستانی؛

ریسک بزرگ تراکتور در نقل و انتقالات

ریسک بزرگ تراکتور در نقل و انتقالات می تواند در آینده ای نه چندان دور برای این تیم دردسر ساز شود.