جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۲۴
۲۵ آذر ماه روز پژوهش/ یادداشتی در خصوص وضعیت پژوهش در اهر ۲۶ آذر ۱۳۹۶

۲۵ آذر ماه روز پژوهش/ یادداشتی در خصوص وضعیت پژوهش در اهر

۲۵ آذرماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بعنوان روز پژوهش نام نهاده شده است.