جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۲۸
سردار پورجمشیدیان: منطقه آزاد ارس بدون شعارگرایی در مسیر توسعه قرار دارد ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

سردار پورجمشیدیان: منطقه آزاد ارس بدون شعارگرایی در مسیر توسعه قرار دارد

ارس بر خلاف سایر مناطق آزاد بدون شعارزدگی در مسیر توسعه قرار گرفته است.