جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۱۲
برگزاری اولین دوره جام رسانه فوتبال سالنی مجریان و خبرنگاران در شهر خبرنگاران ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری اولین دوره جام رسانه فوتبال سالنی مجریان و خبرنگاران در شهر خبرنگاران

اولین دوره مسابقات فوتبال سالنی جام رسانه با حضور جمعی از مجریان، گزارشگران، خبرنگاران، هنرمندان در عید ولایت در سالن شهدای شهر تیمورلو برگزار شد.