پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۲۸
بازگشایی فروشگاه‌های نسل جدید رفاه در تبریز/ ایجاد تحول در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

بازگشایی فروشگاه‌های نسل جدید رفاه در تبریز/ ایجاد تحول در فروشگاه های زنجیره ای رفاه

امسال ۱۲ فروشگاه نسل جدید در سطح کشور بازگشایی می شود که سهم تبریز دو فروشگاه می باشد.