جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۳۶
ضرورت های استفاده از کارشناسان خارجی در مدیریت شهری تبریز ۴ فروردین ۱۳۹۵

ضرورت های استفاده از کارشناسان خارجی در مدیریت شهری تبریز

در تمامی بازدید هایی که از شهرهای دیگر ایران عزیزمان و کشور های دیگر جهان داشته ام، فارغ از داشته هایی که هر شهر منحصرا بخاطر موقع و مقر جغرافیایی خود از انها برخوردار بوده است، تصویری ذهنی از شهرمان تبریز با هر صحنه ای از شهرهای دیگری که در ان قدم بر می داریم، عجین می گردد و حسی شبیه تطبیق و مقایسه را در ذهن تداعی می کند.