جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۱۱
‍ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: ۴ روزنه فساد در شوراها و شهرداری ها ۶ آذر ۱۳۹۵

‍ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد: ۴ روزنه فساد در شوراها و شهرداری ها

متاسفانه در نظام انتخاباتی ایران نظارت دقتی بر هزینه های تبلیغاتی و محلهای تامین آنها از طرف مراجع نظارتی اعمال نمی شود و این امر زمینه را برای ورود پولهای آلوده به انتخابات و لرزش برخی از انسانهای سست پایه فراهم می کند. عصر تبریز: دکتر محمد کلامی دانش آموخته اقتصاد شهری، کارشناس و تحلیلگر […]