جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۱۰
فسخ قرارداد آیان رمزی توسط باشگاه تراکتورسازی ۱۲ دی ۱۳۹۴

فسخ قرارداد آیان رمزی توسط باشگاه تراکتورسازی

باشگاه تراکتورسازی تبریز قرارداد آیان رمزی را فسخ کرد.