جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۳۸
تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی ۵ آبان ۱۳۹۴

تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی

عصر تبریز: مقاله ی تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی نوشته ی مهندس منوچهر فروتن می باشد که در این مطلب قرار داده شده است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که چه تحولاتی در فضاهای شهری از دوره ایلخانی تا ظهور مکتب اصفهان در دوره صفوی صورت […]