جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۵۷
روایتی تلخ از کوچه پس کوچه‌های تبریز / خودرو‌های گرانقیمت در غروب محله‌ای فقیرنشین ۲۰ مرداد ۱۳۹۴

روایتی تلخ از کوچه پس کوچه‌های تبریز / خودرو‌های گرانقیمت در غروب محله‌ای فقیرنشین

عصر تبریز: زیر پوست شهر تبریز در برخی محله‌های حاشیه‌ای که در آن افراد غریبه را از دور با نگاه‌های خود شکار می‌کنند و دوست دارند بدانند کیستی، واقعی تلخ در شرف جریان است، وقایعی هولناک…   امنیت‌های رقیق‌تر از لحاظ رؤیت و مشاهده امّا گاهی به مراتب خطرناک‌تر وجود دارد. فرض کنید ناامنی‌ای که […]

پشت پرده شهر اولین ها ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
زیر پوست شهر تبریز - قسمت اول؛

پشت پرده شهر اولین ها

اینجا تبریز است، شهر بدون گدا! شهری که به دیار اولین ها معروف است! شهری که مسئولین استانی در همایش ها و سخنرانی های خود با غرور از شهر تبریز به عنوان شهر بدون گدا و کارتن خواب یاد می کنند!