جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰
طی ۵ سال فقرای دنیا فقیرتر شدند ۲۸ دی ۱۳۹۴

طی ۵ سال فقرای دنیا فقیرتر شدند

وضعیت زندگی ۳،۶ میلیارد انسان که فقیرترین افراد کره زمین بودند از سال ۲۰۱۰ به اندازه ۱ تریلیون دلار فقیرتر شده اند.