جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۰۶
۲۲ دی ۱۳۹۴

جزئیات انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه

با توجه به حساسیت های زیست محیطی این پروژه در دریای خزر و دریاچه ارومیه، اجرای آن با در نظر گرفتن همه جوانب انجام خواهد شد.