جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۲۴
اشتباهی که دختر ۱۱ساله بستان آبادی را فلج کرد! ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

اشتباهی که دختر ۱۱ساله بستان آبادی را فلج کرد!

مبینا دختر ۱۱ساله بستان آبادی، بدنبال تزریق بدون تست پنی سیلین فلج و برای همیشه با این سن کم زمین گیر شد!