جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۰۹
فناوری اطلاعات، زلزله و مدیریت تلاش‌های داوطلبانه ۲۵ آبان ۱۳۹۶

فناوری اطلاعات، زلزله و مدیریت تلاش‌های داوطلبانه

در فاجعه طبیعی مثل زلزله اخیر همیشه یک سوال اصلی این است که اولویت کمک‌رسانی در روزهای مختلف کدام مناطق است و چه نیازهایی وجود دارد.