جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۰۲
تصاویر منتشر نشده از شهید حسن جنگجو «فهمیده آذربایجان» ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر منتشر نشده از شهید حسن جنگجو «فهمیده آذربایجان»

شهید حسن جنگجو که پیکر مطهرش پس از 34 سال به وطن بازگشت، در دوران دفاع مقدس همرزم شهدای بزرگی چون شهید چمران بود.

بازگشت پیکر شهید جنگجو «فهمیده آذربایجان» به آغوش وطن ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

بازگشت پیکر شهید جنگجو «فهمیده آذربایجان» به آغوش وطن

پیکر مطهر شهید حسن جنگجو معروف به فهمیده آذربایجان، در میان استقبال گرم مردم و مسئولان وارد فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.