جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۴:۱۷
برای اولین بار؛ آغاز بکار فوتبال حبابی در تبریز 2 جولای 2017

برای اولین بار؛ آغاز بکار فوتبال حبابی در تبریز

برای اولین بار در تبریز ورزش پرهیجان فوتبال حبابی آغاز بکار کرد.