پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۱۸
بازدید نماینده فدراسیون فوتبال از امکانات فوتسال شهر تبریز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید نماینده فدراسیون فوتبال از امکانات فوتسال شهر تبریز

نماینده فدراسیون فوتبال از امکانات فوتسال شهر تبریز بازید کرد.