جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۴:۵۱
توضیحاتی درباره فوت ناگهانی مجری صدا و سیما 2 می 2016

توضیحاتی درباره فوت ناگهانی مجری صدا و سیما

رییس مرکز بهداشت و درمان چناران هم علت فوت احمد قائمی مقدم را سکته قلبی اعلام کرده است.