جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۵:۴۸
19 ژوئن 2016

افشای فیشها، با هدف سرپوش گذاشتن بر فسادهای دولت گذشته!

رضا صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی در یک روزنامه نوشت: افشای چند مورد پرداخت حقوق بالا،حاصل شفافیت دولت و ایجاد فضای باز و امن برای نقد است.