جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۴۱
تلگرام فیلترینگ را دور زد ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

تلگرام فیلترینگ را دور زد

تلگرام توانست محدودیت های دسترسی به آن را کنار بزند.