پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۷
تعدادی از اراذل و اوباش شمال دستگیر شدند ۵ بهمن ۱۳۹۴

تعدادی از اراذل و اوباش شمال دستگیر شدند

دادستان مازندران گفت:تعدادی از اراذل و اوباش مازندران که اقدام به انتشار تصاویر به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه کرده بودند دستگیر و تعدادی تحت تعقیب هستند.