جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۴:۲۴
اعلام نام ۱۰ فیلم ایرانی کاندیدای معرفی به اسکار 17 سپتامبر 2017

اعلام نام ۱۰ فیلم ایرانی کاندیدای معرفی به اسکار

هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، فهرست کوتاه ده فیلمی را که برای بررسی بیشتر در نظر گرفته است، اعلام کرد.