پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۱۱
فیلمی دیده نشده از شی نورانی و عجیب در آسمان جنوب کشور! ۲۵ مهر ۱۳۹۶

فیلمی دیده نشده از شی نورانی و عجیب در آسمان جنوب کشور!

شب گذشته یک شی نورانی و عجیب در برخی از شهرهای جنوب کشور رؤیت شد.