جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۴۵
نقدی پیرامون صحنه ای از فیلم محمد رسول الله(ص) ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

نقدی پیرامون صحنه ای از فیلم محمد رسول الله(ص)

نوشتن درباره اثری مثل فیلم حضرت محمد (ص) مجید مجیدی، تا این حد حساس و عظیم کار آسانی نیست و فرصت و فراغ خاص خودش را می طلبد. اما آنچه مرا واداشت این یادداشت کوتاه را بنویسم نیاز مبرمی بود که برای به قید نگارش درآوردن شاه بیت فیلم محمد رسول الله (ص) مجید مجیدی […]