جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۴۲
۶ مرداد ۱۳۹۴

نقدی به جوسازی ها درباره سفر فابیوس به تهران

عصر تبریز: جوسازی های اخیر صورت گرفته درباره سفر قریب الوقوع «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه به تهران بیشتر به نوعی بهانه جویی شباهت دارد. گویی برخی صف کشیدن هیات های خارجی برای سفر به ایران را برنمی تابند و تلاش می کنند این موفقیت دیپلماتیک را با طرح مطالب حاشیه یی، نادیده بگیرند. […]