جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۱۵
پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای در تبریز !!! ۴ بهمن ۱۳۹۴

پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای در تبریز !!!

نخستین قدم برای جلوگیری از خشونت در هر جامعه‌ای، قانونگذاری و قانونمندی است و زیر پا گذاشتن قانون، خشونت را در جامعه تشدید می‌کند، و در این ارتباط هم تشدید خشونت به دنبال آن باعث بروز نزاع و درگیری می‌شود.