پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۴۱
۳ اسفند ۱۳۹۴

قاتل نامرئی در تبریز ۳۰ قربانی گرفت

طی ۱۰ ماهه گذشته، ۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۸ نفر زن و ۲۲ نفر مرد بودند.