جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۲
نقش آموزه های شیعی در حل مساله قره باغ ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

نقش آموزه های شیعی در حل مساله قره باغ

مساله قره باغ که – بنا به فرموده رهبری خاک اسلام است –، بعد از بیست سال اشغالگری از شعار و مذاکرات دیپلماتیک و قطعنامه و بیانیه های بی خاصیت سیاسی و تکراری گذشته و باید خود مردم آذربایجان کاری کنند کارستان.