جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۶:۳۱
سرقت یک اسب نیم میلیاردی در تبریز! 5 آوریل 2016

سرقت یک اسب نیم میلیاردی در تبریز!

روز گذشته اسب نژاد عرب به نام قان در یکی از اصطبل های تبریز به سرقت رفت!