پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۱۸
قانون در مورد مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه چه می‌گوید؟ ۱۹ آبان ۱۳۹۶

قانون در مورد مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه چه می‌گوید؟

قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهر را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.