پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۰۷
مجازات روزه خواری در ملاءعام چیست؟ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مجازات روزه خواری در ملاءعام چیست؟

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۸ به این موضوع پرداخته است و گفته است که هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.