جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۳۱
فردا برای کارگران تعطیل رسمی است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

فردا برای کارگران تعطیل رسمی است

روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.