جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۴
یادداشت/ بازی با امنیت ملی ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

یادداشت/ بازی با امنیت ملی

اگر قرار باشد در تمام مرزهای کشور به بحث قاچاق جلوه قانونی بدهیم، پس جایگاه بحث تولید ملی در کجا قرار خواهد گرفت و اساسا چرا برای اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی نماییم؟