جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۶:۱۶
دسترسی به جزایر دریاچه ارومیه بوسیله قایق میسر شد (+عکس) 14 آوریل 2016

دسترسی به جزایر دریاچه ارومیه بوسیله قایق میسر شد (+عکس)

امید می رود با ذوب شدن برف در ارتفاعات، ادامه بارش ها و روان شدن آب بیشتر رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سطح تراز آب افزایش یابد.