جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۳۴
عاملان قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان بازداشت شدند ۲۵ مهر ۱۳۹۶

عاملان قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان بازداشت شدند

پلیس جمهوری آذربایجان ساعت ۴ بامداد امروز پنج عامل این حادثه را شناسایی و بازداشت کرده است.

قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان ۲۱ مهر ۱۳۹۶

قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان

دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان به قتل رسید.