جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۱۸
قتل فجیع پدر و پسر در تبریز ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

قتل فجیع پدر و پسر در تبریز

طبق مشاهدات اولیه ظاهرا قاتل یا قاتلین بدون هیچ مشکلی وارد خانه شده و مرتکب این قتل شده اند و این احتمال وجود دارد که از آشنایان مقتولین باشند.