پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۵۹
جزئیات قتل مهندس ۴۴ ساله تبریزی به ضرب گلوله در منطقه گلپارک تبریز ۲۱ تیر ۱۳۹۵

جزئیات قتل مهندس ۴۴ ساله تبریزی به ضرب گلوله در منطقه گلپارک تبریز

ضارب سه گلوله به سمت مقتول شلیک کرده که دو گلوله به فرد مقتول خورده، یک گلوله به دیوار اثابت کرده است.