جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۳
جزئیات خبر قتل پدر و پسر تبریزی از زبان فرماندار ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

جزئیات خبر قتل پدر و پسر تبریزی از زبان فرماندار

جسد بی جان این پدر و پسر در حالی در خانه شان کشف شده اند که از مرگ شان ۴۸ ساعت سپری می شد.

قتل فجیع پدر و پسر در تبریز ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

قتل فجیع پدر و پسر در تبریز

طبق مشاهدات اولیه ظاهرا قاتل یا قاتلین بدون هیچ مشکلی وارد خانه شده و مرتکب این قتل شده اند و این احتمال وجود دارد که از آشنایان مقتولین باشند.