جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۲۲
قدیمی ترین انجیل جهان در تبریز پشتوانه پول ایران /عکس ۲۴ آبان ۱۳۹۴

قدیمی ترین انجیل جهان در تبریز پشتوانه پول ایران /عکس

“انجیل رسولان” به عنوان قدیمی ترین انجیل جهان و گنجینه ی ارزشمند کتابخانه ی مرکزی تبریز، روزگاری به عنوان پشتوانه پول ملی به شمار می رفت. عصر تبریز/مهرداد خوشکار مقدم: کتاب نفیس و فاخر “انجیل رسولان” قدیمی ترین نسخه خطی موجود کتاب مقدس مسیحیان است که در بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری می […]