شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۵
شروع انتقال آب به کانال آبرسانی تالاب بین المللی قوری گول  ۴ مهر ۱۳۹۶

شروع انتقال آب به کانال آبرسانی تالاب بین المللی قوری گول 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان آباد از شروع انتقال آب به کانال آبرسانی تالاب قوریگل خبر داد.