شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۶:۱۶
مدیران ارشد شهرداری - عصرتبریز
آخرین جزئیات پرونده شورا و شهرداری تبریز/ معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری نیز آزاد شد ۴ تیر ۱۳۹۵

آخرین جزئیات پرونده شورا و شهرداری تبریز/ معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری نیز آزاد شد

در مورد آزادی مدیران شهرداری تنها نامی که می‌توانم تایید کنم آزادی معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری است و از دیگر آزادی‌ها اطلاع ندارم.