سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۱۴
مدیرعامل بنیاد خیریه مصلای حضرت امام خمینی تبریز - عصرتبریز
مدیرعامل بنیاد خیریه مصلای حضرت امام خمینی تبریز مطرح کرد: احداث پارکینگ زیرزمینی در محوطه ارگ تبریز با لحاظ حرایم قانونی و با هماهنگی میراث فرهنگی ۱۸ آبان ۱۳۹۵

مدیرعامل بنیاد خیریه مصلای حضرت امام خمینی تبریز مطرح کرد: احداث پارکینگ زیرزمینی در محوطه ارگ تبریز با لحاظ حرایم قانونی و با هماهنگی میراث فرهنگی

نه تنها عملیات مذکور هیچ گونه تخریب آثار فرهنگی و تاریخی اشاره شده در برنامه مذکور را ندارد بلکه در راستای مرمت و احیاء و تقویت بناهای قدیمی است. عصر تبریز:مدیرعامل بنیاد خیریه مصلای حضرت امام خمینی تبریز با اشاره به ایجاد پارکینگ زیرزمینی در ضلح جنوبی ارگ گفت: نه تنها عملیات مذکور هیچ گونه […]