شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۷:۲۱
مدیرعامل جدید تراکتور - عصرتبریز
اولین نقطه تاریک در کارنامه کاری مدیرعامل جدید تراکتور ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
یک عذرخواهی بدهی صادقیان به تی تی ها؛

اولین نقطه تاریک در کارنامه کاری مدیرعامل جدید تراکتور

امشب شاهد اولین نقطه تاریک در کارنامه کاری مدیرعامل جدید تراکتور بودیم.