سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران - عصرتبریز
عملیات اجرایی پروژه ساخت پله در منطقه ملازینال تبریز آغاز شد ۳ مرداد ۱۳۹۷
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛

عملیات اجرایی پروژه ساخت پله در منطقه ملازینال تبریز آغاز شد

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی پروژه ساخت پله در منطقه ملازینال تبریز آغاز شد.