جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۳:۳۸
سوءمدیریت مدیران تعاونی جماران موجب بلاتکلیفی مردم شد/امیدهایی که رنگ باخت ۱ دی ۱۳۹۷
عصر گزارش می‌دهد؛

سوءمدیریت مدیران تعاونی جماران موجب بلاتکلیفی مردم شد/امیدهایی که رنگ باخت

خانه به دوشی و مستأجری، بسیاری از افراد جامعه را به سمت وعده وعیدهای شرکت های تعاونی مبنی بر خانه دار کردن آنها رهنمون می‎سازد. افرادی که با هزاران امید و آرزو، سختی های روزگار را تحمل می‎کنند تا دار و ندار خود را پای معامله خانه دار شدن بریزند.