شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۷:۳۷
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی - عصرتبریز
نظارت بر تولید مواد غذایی ویژه رمضان در آذربایجان‎‎‎‎‎‎‎‎‎شرقی آغاز شد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی:

نظارت بر تولید مواد غذایی ویژه رمضان در آذربایجان‎‎‎‎‎‎‎‎‎شرقی آغاز شد

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت: طرح بازرسی و نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی در ماه مبارک رمضان در این استان آغاز شد.