شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۳۹
«عمارت» همچنان در شهرستان گرمی باقی خواهد ماند ۱۵ دی ۱۳۹۷
پایان حواشی الحاق روستای «عمارت» از اردبیل به آذربایجان شرقی؛

«عمارت» همچنان در شهرستان گرمی باقی خواهد ماند

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: اصلاحیه نقطه عمارت در کمیسیون دولت به تصویب رسیده و همچنان در شهرستان گرمی باقی خواهد ماند.